فیلتر UV

قیمت خرید و فروش فیلتر UV

این فیلترها اغلب برای محافظت از قسمت جلوی لنز در برابر خاک، رطوبت و خراش استفاده می شود. همچنین در فیلمهای عکاسی قدیمی که به اشعه ماورای بنفش حساس بودند برای جلوگیری از ایجاد پدیده مه استفاده می شد.

قیمت خرید و فروش فیلتر UV