فیلتر چگالی خنثی (ND)

قیمت خرید و فروش فیلتر چگالی خنثی (ND)

فیلترهایی با رنگ تیره هستند که باعث کاهش نور ورودی از لنز به سنسور دوربین عکاسی می شوند اما روی رنگ تصاویر حاصل از آن هیچ تاثیری ندارند. فیلترهای  ND بدون هیچ گونه تنظیمی مورد استفاده قرار می گیرند و شما می توانید با وجود این فیلترها به راحتی از سیستم اندازه گیری و فوکوس دوربین عکاسی و لنز خود استفاده کنید.

قیمت خرید و فروش فیلتر چگالی خنثی (ND)