فیلتر اسکای لایت SKYLIGHT

قیمت خرید و فروش فیلتر اسکای لایت SKYLIGHT

این دسته از فیلترها که جزو فیلترهای UV می باشند در گذشته به منظور کاهش اثر رنگ آبی آسمان در عکسها استفاده می شد. امروزه با ظهور دوربین های دیجیتال پیشرفته، این فیلترها بیشتر به منظور محافظت فیزیکی از لنزها کاربرد دارند.

قیمت خرید و فروش فیلتر اسکای لایت SKYLIGHT