سافت باکس

یک سافت باکس نور را به شکل نرم و یکنواخت پخش می کند. در صورت استفاده صحیح ، سایه های سخت را کاهش می دهد. هرچه سافت باکس به مدل یا موضوع نزدیکتر باشد ، نور نرمتر ظاهر می شود و نور طبیعی تری می کند. شکل یک سافت باکس می تواند از مستطیل و مربع تا هشت ضلعی متفاوت باشد. سافت باکس از پارچه شفاف تشکیل شده و به یک منبع نور در یک پایه نور وصل شده است. پارچه سفید یا نقره ای برای فضای داخلی و سیاه برای قسمت بیرونی استفاده می شود.

خرید تجهیزات عکاسی از فروشگاه مینیاتور

لینک های مرتبط

سافت باکس

سافت باکس عکاسی

برچسب ها: سافت باکس ، قیمت سافت باکس ، فروش سافت باکس ، خرید سافت باکس ، مرکز فروش سافت باکس ، مرکز خرید سافت باکس ، سافت باکس عکاسی ، قیمت سافت باکس عکاسی ، فروش سافت باکس عکاسی ، خرید سافت باکس عکاسی ، مرکز فروش سافت باکس عکاسی ، مرکز خرید سافت باکس عکاسی