روش صحیح تمیز کردن لنز دوربین

روش صحیح تمیز کردن لنز

گرد و غبار یک پدیده اجتناب ناپذیر است و همواره در هوا به صورت ذرات معلق وجود دارد. البته بسیاری از موارد دیگر مانند روغن، اثر انگشت، مواد غذایی یا هر چیز دیگری ممکن بر روی عنصر جلویی لنز شما پدیدار شود و سطح لنز شما را کثیف کند.

ما در اینجا به چند نکته اساسی در خصوص تمیز کردن سطح لنز اشاره خواهیم کرد. مقدار کمی گرد و غبار در قسمت جلوی لنز می تواند در عکسهای شما بی ضرر و غیرقابل رویت باشد اما مقدرا زیاد گردو غبار، چربی یا هرنوع آلودگی دیگری در سطح لنز میتواند تاثیر منفی در کیفیت نهایی عکس داشته باشد.

برای تمیز کردن سطح لنز باید مراحل زیر را انجام دهید:

1- استفاده از دمنده

استفاده از دمنده باید همیشه اولین گزینه برای از بین بردن گرد و غبار از روی سطح لنز باشد. در اکثر مواقع با این کار گرد و غبار از روی لنز کنار می رود و لنز تمیز می شود. ممکن برای از بین بردن گرد و غبار شما وسوسه شوید که از نفس خود استفاده کنید یا در اصطلاح به روی لنز فوت کنید. از این کار بپرهزید زیرا بازدم شما حاوی ذرات بخار آب است و این ذرات بر روی سطح لنز نشسته و پس از خشک شدن اثر آن باقی می ماند. ابتدا دمنده را برداشته و پس ازچند با فشردن آن را از وجود هرگونه گرد و غبار خالی کنید، سپس بدون اینکه دمنده را بدون اینکه به سطح </sp